Patri miu                                                      

Patri di infinitu amuri,

tu eri omu di immensu onuri.

jurnati sutta l’acqua assammaratu,

a travagghiari sutta lu suli ‘nfucatu. 

Lu pinseri è sempri prisenti,

nun ti lassa stu me cori dulenti.

Su jorna ca cchiù nun vennu,

ora capisciu  lu valuri chi sunnu. 

Lu cori e l’amuri avevi ‘ntò pettu,

la famigghia sapeva, e ti purtava rispettu.

la famigghia sapeva, e ti purtava rispettu.

cincu  figghi  crisciuti cu pani e amuri

Cumpari Ninu, patri è maistru di vita 

tu eri specchiu ri onestà infinita,

A nuddu re figghi mai ‘nna’ cazziata, 

a nuatri  abbastava sulu a taliata.

Mi manca la to prisenza,

lu pinsariti nun è mai abbastanza.

Tu di lu patri eternu si l’ancilu dilettu,

supra sta terra fusti un maritu perfettu.

‘Ppì quarant’anni amasti ‘nnà  regina,

sulu ‘nnà fimmina, tò muggheri Pina.

Pirdunami si nun ti portu mai un ciuri,

pinsariti luntanu, ppi mia è un duluri.

Eri lu cielu, a me stidda lucenti,

amuri  granni, lu me suli splinnenti.

Aspettami patri, tu ca mi rasti la vita,

aspettami patri, mia gioia infinita.

Sugnu tranquillu, si sempri vicinu,

‘Nnì  viremu sicuru,  me cumpari  Ninu…