PI  TIA Pi tia, sugnu prontu a tuttu, cu tia, vogliu stari sempri ‘ncuttu, quasi mezzu seculu e passatu, di tia, sugnu sempri ‘nammuratu. Pi…